Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja otrok in mladih s področja vsebin izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam

Večletnega programa dela 2023–2030 in osrednjemu motu predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji »Kakovost življenja v Alpah za vse!«.

Več informacij o omenjenih dokumentih se nahaja v II. delu razpisne dokumentacije »Navodila vlagateljem za izdelavo vloge« v II.2. poglavju razpisne dokumentacije z naslovom »Strateške usmeritve javnega razpisa«.

Sofinancirani bodo:
– projekti namenjeni mladim in otrokom;
– projekti, ki obravnavajo problematiko kakovosti življenja mladih v alpskem prostoru z vidika naravno geografskih, prostorskih, družbenih, kulturnih in ekonomskih vidikov;
– projekti, ki jih bodo organizirali mladi v svojem lokalnem okolju.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine