Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007

Namen razpisa je informiranje in ozaveščanje javnosti ter promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM 2023 v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocijo trajnostne mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2023 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji), s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že obstoječe aktivnosti na ravni občine. Katalog aktivnosti so sestavili in predlagali partnerji s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP
CARE4CLIMATE skupaj z lokalnimi koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti. S predlaganimi aktivnostmi želimo podpreti in razširiti občinske programe ETM 2023, kjer je za učinkovito
izvedbo potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je doseg aktivnosti ambicioznejši.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine