Ostali razpisi

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023

Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije uživalcev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023.

Razpisana sredstva v letu 2023 skupno znašajo 300.000,00 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin namenjenih 255.000,00 EUR,

– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa 45.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij (stroški dela, povračila stroškov v zvezi z delom, izdatki za blago in storitve ter investicijski odhodki ipd.), in pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet
tega razpisa, za kritje stroškov gostinskih storitev.

Več:

Prijavitelj javnega razpisa: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023049.pdf

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine