Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj (v nadaljevanju: selekcijska in interesna tekmovanja) v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024.

Prijavitelj bo za posamično tekmovanje sofinanciran le za eno vrsto tekmovanja (ali selekcijsko ali interesno
tekmovanje).

Prijavitelj posamičnega selekcijskega oziroma interesnega tekmovanja, ki je bilo izbrano za sofinanciranje v javnem razpisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 št. 600-118/2021/4 z dne 13. 8.
2021, ni upravičen do ponovnega sofinanciranja za isto selekcijsko oziroma interesno tekmovanje. Upošteva se tudi pogoj iz predhodnega odstavka.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022006.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine