Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2023/24

Namen javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2023/24.

Cilj javnega razpisa je povečati število aktivnih udeležencev v programu Šolska športna tekmovanja in prireditve in utrditi vez med interesnim in kakovostnim športom.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2023/24.

Na javni razpis se lahko prijavijo:
– nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez),
– subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze (ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje tega odstavka), skupaj z njo strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,
– pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in športu invalidov vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.

Več: www.zsrs-planica.si in www.sportmladih.net

Prijavitelj javnega razpisa:

Zavod za šport RS Planica

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine