Ostali razpisi

Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali
projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/
seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
– omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski podjetniški sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine