Ostali razpisi

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:
– Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
– Ohranjanja oziroma povečevanja zaposlenih,
– Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote
ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 50 trajnostno naravnanih projektov.

Več:

Prijavitelj javnega razpisa: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023057.pdf

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine