Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24

»1. Predmet in namen razpisa« besedilo zadnjega odstavka nadomesti z besedilom »Cilj javnega razpisa je dodeliti 100 štipendij, od tega predvidoma 75 štipendij za kandidate, vpisane v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika, matematika, računalništvo, tehnika ali kemija, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge
stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna kemija, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje izobraževalna matematika ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje poučevanje, smer predmetno poučevanje (eno predmetno področje: matematika, fizika, kemija; dve predmetni področji: matematika, fizika, kemija, tehnika, računalništvo), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ali 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje kemijsko izobraževanje, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju besedila: skupina naravoslovje) ter predvidoma 25 štipendij za kandidate, vpisane v 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze
v Ljubljani, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje inkluzija v vzgoji in izobraževanju, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje inkluzivna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem ali 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (v nadaljevanju besedila: skupina programov s področja posebnih potreb).«

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023058.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine