Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v študijskem letu 2023/24

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z strokovne šole in višje strokovne šole s koncesijo, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški domovi, javni visokošolski zavodi, javni zavodi
po 28. členu ZOFVI ter javni raziskovalni zavodi.«

5. V točki 6 se tabela v odstavku Predvidena finančna dinamika na ravni posameznega konzorcija v okviru sklopov po proračunskih letih nadomesti z novo: začetkom v študijskem letu 2023/24 (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2023).

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja oziroma primerljivi študij) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki ga prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»Bachelor’s degree«, BA, BSC, Baccalaureat; v nadaljnjem besedilu: diploma):
– na področjih glasbene umetnosti, baleta in plesa, intermedijske, uprizoritvene, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, AV kulture in kulturne dediščine.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 156.240 EUR.

Razpis bo trajal od 23. 6. 2023 do 11. 8. 2023.

Besedilo javnega razpisa bo 23. 6. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine