Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Namen razpisa je:
– zagotoviti podporo ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim
prilagojenih tehnikah,
– zagotoviti večjo dostopnost in raznolikost programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim,
– zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim,
– ustvarjanje pogojev enakih možnosti za sodelovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti,
– varovanje kulturnih pravic,
– povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno ovirane.

Predmet razpisa je sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2023, je 222.643,00 EUR oziroma toliko, kot je zagotovljenih sredstev na proračunski postavki »131118 – Programske vsebine in razvoj teh- nične infrastrukture za senzorno ovirane« v sprejetem proračunu za leto, v katerem se izvaja razpis.

Razpis bo trajal od 21. 4. 2023 do 22. 5. 2023.

Besedilo javnega razpisa bo 21. 4. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine