Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev za izvajanje nalog varstva premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja obvestilo o objavi Javnega razpisa za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
za izvajanje nalog varstva premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR- PJS 2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev za
izvajanje nalog varstva premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena.
Razpis bo trajal od 7. 5. 2021 do 5. 6. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 7. 5. 2021 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine