Ostali razpisi

Obvestilo o objavi javnih razpisov Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUJIK), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednja javna razpisa (v nadaljevanju: javni razpis):

– Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji – 2023,
– Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2023.

Besedilo navedenih javnih razpisov bo od dne 30. 12. 2022 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine