Ostali razpisi

Javni razpis »Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice1 Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«

Namen javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Digitalna preobrazba, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2), za ukrep Digitalizacija izobraževanja, znanosti
in športa (C2.K7.IJ): projekt Prilagoditev JRO za delovanje po načelih odprte znanosti.

Namen javnega razpisa je na ravni države Slovenije vzpodbuditi in podpreti Javne raziskovalne organizacije (JRO), kamor spadajo Javni visokošolski zavodi (JVZ) in Javni raziskovalni zavodi (JRZ) ter Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK) (v nadaljevanju: končni prejemniki) k čim bolj aktivnemu prilagajanju raziskovalnih, akademskih in z njimi povezanih podpornih procesov v smeri polne prilagoditve delovanja po načelih odprte znanosti. Osrednji nosilci dejavnosti projekta se vidijo zlasti knjižnice ter tiste strokovno tehnične strukture končnih prejemnikov, ki se morajo prvenstveno prilagoditi za dosego rezultatov in učinkov izvedenih aktivnosti projekta.

V Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA, »European Research Area«) je odprta znanost postala prioritetna usmeritev. Slovenija je kot odziv na hitro razvijajoče se področje odprte znanosti pripravila svojo novo raziskovalno in inovacijsko strategijo Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30, Uradni list RS, št. 49/22), kjer je kot eno od prioritetnih področij vključena odprta znanost, hkrati pa se je uredilo področje odprte znanosti tudi v novem Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21, v nadaljevanju: ZZrID), ki naslavlja vse ključne vidike odprte znanosti: odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter povezovanje in vključevanje zainteresirane javnosti, v raziskovalni proces, vključno z občansko znanostjo. Z naložbami države na področju odprte znanosti so podprti ukrepi, ki bodo omogočili združljivost in konkurenčnost slovenskih raziskovalnih organizacij in raziskovalcev v širšem mednarodnem okolju.

V EU se v skoraj 100 milijard EUR vrednem Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje Evropa že sedaj zahteva delovanje prijaviteljev po načelih odprte znanosti. Da bi se Slovenija lahko čim bolj enakovredno integrirala v Evropski raziskovalni prostor in širše, je ključno, da se v projekt po tem razpisu vključi čim več upravičencev iz različnih območij Slovenije ter da se s
podporo tega razpisa v čim večji meri in čim prej prilagodijo za delovanje po načelih odprte znanosti.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine