Ostali razpisi

Popravek javnega razpisa »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančno pismenost«

1. V javnem razpisu »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančno pismenost«, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 140 z dne 4. 11. 2022, se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev v prvem odstavku datum »5. 1. 2023« nadomesti z »17. 1. 2023«.

2. V točki 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh ter
postopek in način izbora se v drugem odstavku datum »6. 1. 2023« nadomesti z »18. 1. 2023« ter »sejna soba P23/24« z »velika dvorana«.

3. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje–strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/.

4. Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine