Ostali razpisi

spremembo Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 (Uradni list RS, št. 106/23 in 27/24) se v poglavju 1. Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita tako, da se glasita:
»1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023, znaša do 346.595,20 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 173.297,60 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 173.297,60 eurov.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024042.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine