Ostali razpisi

Popravek: javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO),

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije objavlja popravek javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa:
JR INVEST2022-NOO), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022.

Prva alinea prvega odstavka točke 12. Roki in način prijave na javni razpis, se spremeni tako, da se po novem glasi:
»– za prvo odpiranje: 5. 5. 2022 do 12. ure in «. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine