Ostali razpisi

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023–2024

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja popravek Javnega razpisa za sofinanciranje znan- stvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023–2024,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 49/22 z dne 8. 4. 2022, in sicer:
1. Besedilo javnega razpisa se v točki 9.1. »Način in oblika prijave« spremeni tako, da se v zadnjem odstavku naslov »Nemčija@arrs.si« nadomesti z naslovom »Nemcija@arrs.si«.
2. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine