Ostali razpisi

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2022-USP)

Predmet, namen in cilj javnega razpisa Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja,
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa:

JPR-ESS-ŠTIP2022-USP) s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022052.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine