Ostali razpisi

Popravek razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja 2. popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86/21 dne 28. 5. 2021 in s popravkom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 94/21 dne 11. 6. 2021.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine