Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje Programa ReactEU – IKT za VIZ

Podaljšanje rokov
V 19. točki javnega razpisa »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog
za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe« se spremenijo:
– zadnji stavek drugega odstavka tako, da se glasi: »Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je dne 19. 7. 2021 do 24. ure.«
– zadnji stavek tretjega odstavka tako, da se glasi: »Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 13. 7. 2021 do 24. ure na elektronski naslov react-eu@arnes.si.«
– roki za zastavljanje vprašanj v zvezi z javnim razpisom v četrtem odstavku tako, da se določba glasi:
»Rok za zastavljanje vprašanj je 13. 7. 2021 do 24. ure.«
– roki za odgovore Arnesa na zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom v petem odstavku tako, da se določba glasi: »Odgovore bo Arnes objavil
najkasneje do 16. 7. 2021 do 24. ure na https://www. arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/.«
– enajsti odstavek, ki se nanaša na odpiranje vlog, tako, da se glasi: »Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 20. 7. 2021 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.«
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Prijavitelj javnega razpisa:
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine