Ostali razpisi

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023

Oblika sofinanciranja projektov
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega Programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 do 2023 (v nadaljevanju: program) prispeva denarna sredstva za izvajanje pristojnosti lokalnih skupnosti na stanovanjskem področju skladno s prvo alinejo drugega odstavka 154. člena SZ-1, in sicer tako, da omogoča naslednje oblike sofinanciranja investicijskih projektov za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanjskih enot (v nadaljevanju: stanovanjska enota oziroma stanovanjske enote), in sicer:
a) posojilo
b) soinvestiranje (sodelovanje SSRS z lokalnimi
skupnostmi, javnimi nepremičninskimi skladi, neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami in ostalimi pravnimi osebami, javnega in zasebnega prava)
c) posojilo in soinvestiranje (kombinacija oblik pod točko a) in točko b)).
Opredelitev pojma »Javno najemna stanovanjska enota (stanovanjska enota)«: Pod tem pojmovanjem se v temu programu uvršča javna najemna stanovanja in bivalne enote.

Za stanovanjske enote je potrebno zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih mest, kar je obrazloženo v nadaljevanju programa.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022050.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine