Ostali razpisi

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad), vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava (občine, javna podjetja, javni zavodi in gospodarski javni zavodi, javni skladi za posamezne namene, javne agencije)) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: stanovanj) ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije.

Za izvajanje javnega poziva Sklad namenja šest milijonov evrov iz lastnih virov. Poraba sredstev javnega poziva je zaradi trajanja projektov predvidena sukcesivno v letih od 2022 do 2024. Nadzorni svet SSRS lahko, glede na izkazan interes prosilcev ter razpoložljiva sredstva, s sklepom poveča ali zmanjša finančna sredstva za izvajanje tega programa. Javni poziv je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta Sklada odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022050.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine