Ostali razpisi

Razveljavitev Javnega razpisa za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec

Razveljavitev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP) na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22) in prve alineje 2. člena Uredbe o podelitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni
list RS, št. 100/08) izdaja sklep o razveljavitvi Javnega razpisa za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec.

1. Razveljavi se Javni razpis za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec, ki je bil dne 12. 8. 2022 objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/22.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine