Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF, št. 3301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS št. 38/22 z dne 18. 3.

2022 s spr. in dop. v št. 89/22 z dne 1. 7. 2022, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022, št. 137/22 z dne 28. 10. 2022 ter št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 24. 2. 2023 oziroma do porabe sredstev.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

SEEMEET 2023

Slovensko in mednarodno poslovno okolje bo v oktobru letos ponovno zaživelo ob vrnitvi SEEMEET-a, največjega

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine