Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF, št. 0301-1/2023-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 34/23 z dne 24. 3. 2023 s spr. in dop. v št. 46/23 z dne 21. 4. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2
»Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega odstavka v točki 2.2.6 »Upravičeni stroški projektov« po novem glasi:
»Upravičeni stroški projekta so odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine