Ostali razpisi

Spremembe Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

V skladu s 17. točko – Spremembe javnega razpisa za predložitev vlog, zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na spletni strani: www.si-hr.eu.
Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena, kot sledi:

11. Upravičeni stroški
V 11. točki javnega razpisa – »Upravičeni stroški«, se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Izdatki se štejejo za upravičene šele od odobritve projekta s strani Odbora za spremljanje programa (razen pripravljalni stroški)«.
8. Zahteve za partnerstvo
V 8. točki javnega razpisa – »Zahteve za partnerstvo«, se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Vse druge pravne osebe, kot so definirane v 7. točki javnega razpisa »Upravičeni prijavitelji«, lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in pravno zmogljivost za sodelovanje v programu.«

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine