Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF, št. 0301-1/2023-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 34/23 z dne 24. 3. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega stavka pred alinejami v točki 2.2.1 »Upravičeni vlagatelji za produkt LOKALNO PF« po novem glasi: »Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:«

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega stavka pred alinejami v točki 2.3.1 »Upravičeni vlagatelji za produkt NVO PF« po novem glasi:
»Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:«

Hkrati se v isti točki črta prva alineja oziroma besedilo »zavod«.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine