Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA, št. 3301-1/2022-SRRS-12, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/22 z dne 10. 6. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 1. 2023 oziroma do porabe sredstev.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine