Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA, št. 3301- 1/2022-SRRS-12, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/22 z dne 10. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 24. 2. 2023 oziroma do porabe sredstev.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpis:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine