Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva

Slvenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES, št. 3021-1/2022-SRRS-24, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 142/22 z dne 11. 11. 2022 s spr. in dop. v št. 25/23 z dne 24. 2. 2023 ter št. 34/23 z dne 24. 3. 2023, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju:

Znesek v EUR              Iz postavke za leto       Oblika sredstev        Vir sredstev

7.000.000                     2022, 2023                    Posojilo                    Sredstva sklada

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine