Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE, št. 3021-1/2022-SRRS-20, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 2022 in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo 1. točke po novem glasi:
Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 30. 4. 2023 oziroma do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine