Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Sprememba:
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022, št. 3021-1/2022-SRRS-14, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 2022 s spr. in dop. v št. 135/22 z dne 21. 10. 2022, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo 1. točke po novem glasi:
Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.
II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 30. 4. 2023 oziroma do porabe sredstev.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Skoči do osrednje vsebine