Ostali razpisi

Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF

Sprememba:
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3.
2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022 ter št. 110/22 z dne 19. 8. 2022, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 6.000.000 EUR

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022157.pdf

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo prvega stavka v 1. točki po novem glasi:
Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 30. 6. 2023.
III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev.
IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine