Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021, s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 51/21 z dne 2. 4. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 5. in 6. rok, in sicer kot sledi:
5. rok: 5. 7. 2021,
6. rok: 16. 8. 2021.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine