Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

V javnem razpisu se organ, ki objavlja javni razpis, spremeni tako, da se glasi: »Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.«

V javnem razpisu se enaindvajseta alinea 1. poglavja »Pravne podlage« spremeni tako, da se glasi: »Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22: v nadaljnjem besedilu: ZVOP-2)«. V javnem razpisu se prvi odstavek 2. poglavja »Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva« spremeni tako, da se glasi: »Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa
in izvajalca javnega razpisa.«

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023050.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine