Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na podlagi 11. člena Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 20/22 in 42/23) objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani
V Javnem razpisu za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (Uradni list RS, št. 44/23 z dne 14. 4. 2023) se v poglavju z naslovom

»7. Merila za ocenjevanje vlog« besedilo »Delež lastne udeležbe:
– 10 točk – od 50% do vključno 55% lastne udeležbe
– 20 točk – nad 55% do vključno 60% lastne udeležbe
– 30 točk – nad 60% do vključno 65% lastne udeležbe
– 40 točk – nad 65% lastne udeležbe.«

nadomesti z besedilom

»Delež lastne udeležbe:
– 10 točk – od 25% do vključno 35% lastne udeležbe
– 20 točk – nad 35% do vključno 45% lastne udeležbe
– 30 točk – nad 45% do vključno 55% lastne udeležbe
– 40 točk – nad 55% lastne udeležbe.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine