Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24

1. V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23 dne 3. 3. 2023, se v točkah:

a) »8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu« besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom: »Za šolsko leto 2023/24 bodo izmed prijavljenih s sklepom izbrani programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke tega javnega razpisa in bodo v skladu s kriteriji dosegli najmanj 18 točk.«
b) »9. Merila za sofinanciranje izbranih programov« besedilo druge alineje prvega odstavka nadomesti z besedilom: »bodo v skladu s kriteriji dosegli najmanj 22 točk.«
c) »10. Izid javnega razpisa« besedilo tretje alineje tretjega odstavka nadomesti z besedilom: »v skladu s kriteriji ne bodo dosegli najmanj 18 točk.«
d) »12. Razpisna dokumentacija« spremeni priloga 5. Kriteriji za izbor in sofinanciranje programov.

Spremenjen obrazec je dosegljiv na spletnem naslovu ministrstva.

2. Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023032.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine