Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

V Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, spremenjen s spremembami, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 15/22 z dne 4. 2. 2022 in Uradnem listu RS, št. 28/22 z dne 28. 2. 2022, se v zadnji alineji prvega odstavka namesto pike doda podpičje in za zadnjo alinejo doda nova
alineja, ki se glasi: …

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022092.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine