Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« (Uradni list RS, št. 59/18 z dne 7. 9. 2018 in popravek Uradni list RS, št. 68/18 z dne 26. 10. 2018) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 12.363.818,01 EUR.
Prijavitelj javnega razpisa:
SPIRIT Slovenija, javna agencija

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine