Ostali razpisi

Sprememba: »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021)

Na podlagi Sklepa o podaljšanju odprtja in novem roku za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 4.1. prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, št. 4301-45/2020/275-00041901 z dne 17. 1. 2022, objavljamo podaljšanje odprtja in nov rok za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021).

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022011.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine