Ostali razpisi

Sprememba: Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/281 z dne 13. 10. 2021 objavljamo povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (

Sprememba
Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/281 z dne 13. 10. 2021 objavljamo povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21, se v točki 6.1 drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 9.000.000,00 EUR v obdobju 2021 do 2023.«.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine