Ostali razpisi

Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 6. poglavju Merila za ocenjevanje vlog v 4. točki v vrstici z naslovom »2.2 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi Vlade Republike
Slovenije (maksimalno št. točk 4)« črta besedilo »oziroma ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi na najožjih VVO«.
2. V 7. poglavju Finančne določbe se besedilo »28.« nadomesti z besedilom »28.i«.
3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine