Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Drugega javnega razpisa – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1, št. 3021-7/2021-SRRS-2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Drugega javnega razpisa – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1,
št. 3021-7/2021-SRRS-2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji po podprogramu B1.3 – Projekti v gospodarstvu
– po in izven pravil državne pomoči« javnega razpisa se:
– v točki 2.2.3. Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.3, iz naštetih SKD dejavnosti, ki so neupravičene, črta oziroma umakne dejavnost – 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro.
– v točki 2.2.7. Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.3, v prvem stavku spremeni najvišja vrednost zaprošenih sredstev na 1.500.000,00 EUR.
– v točki 2.2.8., v podtočki 2 Doba vračanja, spremeni prvi odstavek, ki se po novem glasi: »Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine