Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST, št. 3021-1/2023-SRRS-37, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/23 z dne 20. 10. 2023, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 2. »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2.8 »Posojilni pogoji«, se v 1. točki, podtočki a), v besedilu drugega odstavka, besedi »bazičnih točk« nadomestita z besedo »letno«.
II. V poglavju 2. »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2.8 »Posojilni pogoji«, se v 2. točki spremeni besedilo prvega odstavka, ki se po novem glasi:
– Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe oziroma največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe v primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine