Ostali razpisi

Sprememba PF1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 2. rok spremeni, in sicer iz do 6. 4. 2021 na do 19. 4. 2021.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine