Ostali razpisi

Sprememba: Sklepa o podaljšanju odprtja in novem roku za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023«

Sprememba
Na podlagi Sklepa o podaljšanju odprtja in novem roku za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 4. prednostne
osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 4.1. prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, št. 4301-45/2020/171-027401587 z dne 25. 8. 2021, objavljamo Podaljšanje odprtja in nov rok za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021).
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine