Ostali razpisi

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Sprememba: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 18. 6. 2021, Ob-2368/21.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega razpisa: 13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa V kateri se prvi odstavek dopolni, in sicer: V primeru, da je oddanih vlog na prijavni rok več kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.
Prijavitelj javnega razpisa:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine