Ostali razpisi

Sprememba V Javnem razpisu za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih…

V Javnem razpisu »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19« (Uradni list RS, 118/20 z dne 4. 9. 2020), se v 6. točki javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago, spremenita prvi odstavek in razpredelnica, tako da se glasita:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, se poveča za 1.015.145,74 EUR in znaša 15.217.056,21 EUR, pri
čemer je največ do 12.246.434,62 EUR na voljo za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija in največ do 2.970.621,59 EUR za programsko območje kohezijske regije Zahodna Slovenija.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine