Ostali razpisi

Spremembo javnega razpisa za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«

Spremembo javnega razpisa za dodelitev sredstev ukrepu:
Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme,
ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/22 dne 14. 1. 2022 in 58/22 z dne 29. 4. 2022 (1. sprememba).

I. V 1. točki javnega razpisa se spremeni tretji odstavek »Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje«, ki se po novem glasi:

»Predvidena vrednost operacije je 52,8 milijonov EUR. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.«

II. 9. točka javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:
»Vlaganje vlog za izplačilo: vlaganje vlog za izplačilo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februarja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna stroškov. Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: POS). Priložena dokumentacija vlogi za izplačilo mora biti skladna z Gradbenim zakonom. Investitor je po izboru izvajalca
dolžan obvestiti MOP in mu na poziv kadarkoli poslati vso dokumentacijo v zvezi z razpisom in izborom izvajalca del v pregled. Najkasneje pred plačilom prve vloge za izplačilo mora MOP pregledati dokumentacijo javnega naročila investitorja.«

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022135.pdf

Ministrstvo za okolje in prostor

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine