Ostali razpisi

Spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021-SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6.
2021, s spr. in dop. v št. 100/21 z dne 24. 6. 2021, 135/21 z dne 27. 8. 2021 ter 163/21 z dne 15. 10. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 7. in 8. rok, in sicer kot sledi:
7. rok: 17. 1. 2022,
8. rok: 14. 2. 2022.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Več info: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021189.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine